Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 3 เมษายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการสำรวจอาคารชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย โดยวิธีการ Walk Through ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.38+814 พร้อมวางแผน การสำรวจอาคารชลประทานแต่ละคลองซอย ครั้งที่ 2 โดยเริ่มทำการสำรวจตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 ตามคลองซอย 1 ก 1 ข, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 และ 10 ตามลำดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนสนับสนุนงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

1234

 

เข้าสู่ระบบ