Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 23 เมษายน 2561   นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้ นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอำเภอเกาะคา เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม มีนายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
1 61 121 31 9

เข้าสู่ระบบ