Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

        วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมลงพื้นที่กับ นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการตลาดนำการผลิตในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่สัปปะรด ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1234

 

เข้าสู่ระบบ