Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วย นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานขุดลอกลำห้วยแม่ปุงและกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้การส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งแก่เกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ณ ลำห้วยแม่ปุง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1342

 

เข้าสู่ระบบ