Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการน้ำ ผลการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง แผนงานและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหา มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 MG 0928 MG 0929 MG 0930 MG 0931

 

เข้าสู่ระบบ