Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารระบายน้ำห้วยโจ้ กม. 17+936 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวางแผนให้การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป
1234

 

เข้าสู่ระบบ