Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 11 มกราคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนการบริหารจัดการน้ำ การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง แผนงานและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และวางแนวทางการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง  มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 MG 0526 MG 0529 MG 0530 MG 0531

 

เข้าสู่ระบบ