Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

    วันที่ 9 มกราคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณของกลุ่มจังหวัดปี 2562 ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีนายทรงธรรม สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ได้เสนอแผนงานปรับปรุงคลองซอย 1 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และผลการพิจารณาผ่านหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนด มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง
123

 

เข้าสู่ระบบ