Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 กรมชลปะทาน เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำชลประทาน การมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน มีหัวหน้าส่วนราชการ จากสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เกษตรจังหวัดลำปาง และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านผึ้ง   นาเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
170662 (1).jpg170662 (2).jpg170662 (3).jpg170662 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ