Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 7 , 8 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชข้าวนาปี ประจำปี 2562 พร้อมทั้งสำรวจผลการเก็บเกี่ยวการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561/62 ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกรทำการขุดลอกตะกอนดิน และกำจัดวัชพืชในลำคลองก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ โดยราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

17662 (4).jpg17662 (1).jpg17662 (3).jpg17662 (2).jpg

 

เข้าสู่ระบบ