Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562  นายรังสิต  จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับราษฎรในพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองซอย 8 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โดยทำการแผ้วถางกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งน้ำในฤดูการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ประจำปี 2562 และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป ณ บริเวณคลองซอย 8 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

18662 (3).jpg
18662 (2).jpg
18662 (1).jpg
18662 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ