Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ฝายลูกที่ 8 ห้วยแม่ปุง เพื่อวางแผน   การส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 โดยได้เน้นย้ำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตลอดจนนัดหมาย กลุ่มเกษตรกรทำการขุดลอกตะกอนดิน และกำจัดวัชพืชในลำคลองก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ พร้อมกับวางแผนงานซ่อมแซมคอนกรีตดาด มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
191261 (5).jpg191261 (2).jpg191261 (3).jpg191261 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ