Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา และการปลูกพืช ฤดูแล้งปี 2561/62 การบริหารจัดการน้ำ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบชลประทาน รวมทั้งงานตามภารกิจต่างๆ ของกรมชลประทาน มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
251261 (1).jpg251261 (2).jpg251261 (4).jpg251261 (3).jpg

 

เข้าสู่ระบบ