Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน เพื่อวางแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 โดยได้เน้นย้ำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกรทำการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชในลำคลองก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ พร้อมกับวางแผนงานซ่อมแซมคอนกรีตดาด มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

1712611 (3).jpg1712611 (5).jpg1712611 (6).jpg1712611 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ