Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองซอย 10ข คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ทำการขุดลอกตะกอนดิน แผ้วถางกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เตรียมความพร้อมสำหรับการส่งน้ำในฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2561 และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนที่จะมาถึง ณ บริเวณคลองซอย 10ข ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1 11 2

1 31 4

 

เข้าสู่ระบบ