Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 12 มิถุนายน 2561   นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้ นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำ สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2561 และชี้แจงโครงการจ้างแรงงานสร้างรายได้ สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจ้างแรงงานชลประทาน ณ ที่ทำการฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1 11 41 31 2

 

เข้าสู่ระบบ