Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำ สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานสร้างรายได้ สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจ้างแรงงาชลประทาน มีประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทาน และเกษตรกรคลองซอย 9 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ วัดหัวทุ่ง ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

1 31 41 21 1

 

เข้าสู่ระบบ