Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองซอย 4ก , 4ข แม่กะเลิม ลูกที่ 2-3 , 6-7 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2561 โดยทำการแผ้วถางกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งน้ำใน ฤดูการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561/62 และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำและป้องกันปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
171261 (1).jpg171261 (2).jpg171261 (3).jpg171261 (4).jpg171261 (5).jpg171261 (7).jpg171261 (8).jpg171261 (6).jpg

 

เข้าสู่ระบบ