Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 18 ธันวาคม  2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้นายอนันทชาต  เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 9, 10ก, 10ข และ แม่ก๋ง คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา เพื่อชี้แจงแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561/62 โดยได้เน้นย้ำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย และทำการสำรวจผลผลิตการเก็บเกี่ยวพืชฤดูฝน (ข้าวนาปี) ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกร ทำการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชในลำคลองก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดร่องกอก หมู่ 7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

181261 (4).jpg181261 (1).jpg181261 (2).jpg181261 (3).jpg

 

เข้าสู่ระบบ