Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 13 ธันวาคม  2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้ นายอนันทชาต  เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 6, 7, 8 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา เพื่อชี้แจงแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561/62 โดยได้เน้นย้ำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย และทำการสำรวจผลผลิตการเก็บเกี่ยวพืชฤดูฝน (ข้าวนาปี) ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกร ทำการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชในลำคลองก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดต้นธงชัย หมู่ 1 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
131261 (13).jpg131261 (10).jpg131261 (7).jpg131261 (40).jpg

 

เข้าสู่ระบบ