Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่ตำบลพระบาท และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอย 9 เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการส่งน้ำ การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561/62 พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561/62 และประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย, พืชหลากหลาย มีเกษตรกรให้ความสนใจร่วมรับฟังและมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ วัดหัวทุ่ง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2711611 (5).jpg2711611 (10).jpg2711611 (2).jpg2711611 (16).jpg

 

เข้าสู่ระบบ