Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561   นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  ได้มอบหมายให้นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  ปี 2561/62 และวางแผนงานซ่อมแซม งบประมาณปี 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน   มีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

0002.jpg0007.jpg0004.jpg0005.jpg

 

เข้าสู่ระบบ