Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในเขตพื้นที่คลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาด้านการเกษตรต่าง ๆ ของเกษตรกร พร้อมกับ นายทรงพล สวาทดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีเกษตรกรผู้รับประโยชน์จากคลองซอย 3 จำนวน 1,355 ไร่ ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ อีกทั้ง ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการของเกษตรกรในพี้นที่ต่อไป ณ บ้านท่าส้มป่อย ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

151161 (85).jpg151161 (9).jpg151161 (72).jpg151161 (51).jpg

 

เข้าสู่ระบบ