Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้นายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และมณฑลทหารบกที่ 32 จัดประชุมพบปะเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เขตตำบลบ้านเสด็จ และ ตำบลพิชัย เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/62 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
8102561 (1).jpg8102561 (2).jpg8102561 (3).jpg8102561 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ