Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายรังสิต  จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 9 , 10ก , 10ข คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/62 โดยโครงการดังกล่าวส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนาปรังในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครโครงการจำนวน 13 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านฮ่องกอก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
26961 (2).jpg26961 (1).jpg26961 (3).jpg26961 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ