Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้   นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย จัดกิจกรรมฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้  งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้งานด้านชลประทานให้ยุวชลกรได้เรียนรู้ถึงคุณค่า  ของน้ำและความสำคัญของงานด้านชลประทาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทาน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายงานชลประทาน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการชลประทานไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้ มี นายบพิตร ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทราย เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านทราย ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
0037.jpg0063.jpg0002.jpg0055.jpg0024.jpg0029.jpg

 

เข้าสู่ระบบ