Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดสับปะรดลำปางแบบยั่งยืน โดยกลไกสหกรณ์/ประชารัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธี ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้พื้นที่ปลูกสับปะรดบางส่วนในจังหวัดลำปาง อยู่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง รวมพื้นที่ 739 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ตำบลเสด็จ 696 ไร่ ตำบลบุญนาคพัฒนา 41 ไร่ และตำบลบ้านแลง 2 ไร่ โครงการเชื่อมโยงตลาดสับปะรดลำปางแบบยั่งยืน โดยกลไกสหกรณ์/ประชารัฐ ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยระบายสับปะรดออกจากแหล่งผลิตพร้อมสร้างกลไกเชื่อมโยงการตลาดในทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ผลผลิตสับปะรดลำปางให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกสับปะรดให้ได้มาตรฐาน และสามารถบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดได้ครบวงจร ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป
 1 591 331 361 451 481 53

 

เข้าสู่ระบบ