Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการเพาะปลูกโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/62 ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 2 ราย ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีศักยภาพปลูกในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ชลประทาน หรือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้เพียงพอ เนื่องจากใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา และเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาจึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง จากการลงพื้นที่พบว่าเกษตรกรในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับน้ำพอเพียงต่อการเพาะปลูก ทำให้ข้าวโพดเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
4362 (2).jpg4362 (1).jpg4362 (4).jpg4362 (3).jpg

 

เข้าสู่ระบบ