Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้  นายอนันทชาต  เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ มีนายโอภาส  ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานใน พิธีเปิด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

240162 (4).jpg240162 (2).jpg240162 (1).jpg240162 (3).jpg

 

เข้าสู่ระบบ