Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วยนายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานพัฒนาที่ดิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้ น้ำชลประทาน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 2 ล้านไร่ ปี2561/62 โดยมีเกษตรกรในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 คลองซอย1 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ วัดศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

101025612 (3).jpg101025612 (2).jpg101025612 (1).jpg101025612 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ