Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 19 มิถุนายน 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้ นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 รับสมัครการจ้างแรงงาน โครงการจ้างแรงงานสร้างรายได้  เพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจ้างแรงงานชลประทาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร มีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
3421

 

เข้าสู่ระบบ