Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

วันที่ 20 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานด้านข้อมูลภาคเกษตร (Big Data) สู่ราชการ 4.0 กำหนดรูปแบบและวางแนวทางการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายให้เชื่อมโยง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายได้อย่างเป็นระบบ มีนางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

เป็นประธานในการสัมมนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

70320409 2286338701463672 6072141930345529344 n 70753205 2286338608130348 4454719686906478592 n

71070512 2286338631463679 9142885350455115776 n 71182165 2286338624797013 4425926492442066944 n