GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
อ่างเก็บน้ำน้ำฮิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ. น่าน ประจำเดือน เมษายน 2564

ศูนย์ประมวล​วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า สํานักงาน​ชลประทาน​ที่​ 2
271 ถ.​บุญ​วาทย์ ต.​สวน​ดอก​ อ.​เมือง​ จ.​ลําปาง​ 52100 โทร​.​ 0 5421 8728 แฟกซ์.​ 0 5421 8852 VPN. 4021,4022

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
1 เมษายน 2564 6.000 2.716 45.27% 0.000 0.069 0.00
2 เมษายน 2564 6.000 2.649 44.15% 0.000 0.063 0.00
3 เมษายน 2564 6.000 2.584 43.07% 0.000 0.063 0.00
4 เมษายน 2564 6.000 2.668 44.47% 0.147 0.063 26.00
5 เมษายน 2564 6.000 2.677 44.62% 0.026 0.017 12.00
6 เมษายน 2564 6.000 2.880 48.00% 0.220 0.017 48.00
7 เมษายน 2564 6.000 2.779 46.32% 0.034 0.134 55.00
8 เมษายน 2564 6.000 2.725 45.42% 0.080 0.134 11.50
9 เมษายน 2564 6.000 2.612 43.53% 0.018 0.132 0.00
10 เมษายน 2564 6.000 2.499 41.65% 0.017 0.129 0.00
11 เมษายน 2564 6.000 2.376 39.60% 0.003 0.127 0.00
12 เมษายน 2564 6.000 2.291 38.18% 0.040 0.125 0.00
13 เมษายน 2564 6.000 2.175 36.25% 0.007 0.123 0.00
14 เมษายน 2564 6.000 2.070 34.50% 0.004 0.109 0.00
15 เมษายน 2564 6.000 2.091 34.85% 0.131 0.109 0.00
16 เมษายน 2564 6.000 2.070 34.50% 0.088 0.109 0.00
17 เมษายน 2564 6.000 2.042 34.03% 0.080 0.108 0.00
18 เมษายน 2564 6.000 2.046 34.10% 0.077 0.074 0.00
19 เมษายน 2564 6.000 2.056 34.27% 0.084 0.074 5.00
20 เมษายน 2564 6.000 2.049 34.15% 0.067 0.074 0.00
21 เมษายน 2564 6.000 2.032 33.87% 0.056 0.073 0.00
22 เมษายน 2564 6.000 2.056 34.27% 0.074 0.074 2.00
23 เมษายน 2564 6.000 2.109 35.15% 0.128 0.075 0.00
24 เมษายน 2564 6.000 2.084 34.73% 0.049 0.074 0.00
25 เมษายน 2564 6.000 2.049 34.15% 0.039 0.074 0.00
26 เมษายน 2564 6.000 2.008 33.47% 0.032 0.073 5.00
27 เมษายน 2564 6.000 1.964 32.73% 0.029 0.071 0.00
28 เมษายน 2564 6.000 1.915 31.92% 0.022 0.071 0.00
29 เมษายน 2564 6.000 1.883 31.38% 0.039 0.071 2.00
30 เมษายน 2564 6.000 1.858 30.97% 0.045 0.070 1.90