GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ประจำเดือน เมษายน 2564

ศูนย์ประมวล​วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า สํานักงาน​ชลประทาน​ที่​ 2
271 ถ.​บุญ​วาทย์ ต.​สวน​ดอก​ อ.​เมือง​ จ.​ลําปาง​ 52100 โทร​.​ 0 5421 8728 แฟกซ์.​ 0 5421 8852 VPN. 4021,4022

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
1 เมษายน 2564 6.900 3.593 52.07% 0.000 0.018 0.00
2 เมษายน 2564 6.900 3.579 51.87% 0.000 0.014 0.00
3 เมษายน 2564 6.900 3.565 51.67% 0.000 0.014 0.00
4 เมษายน 2564 6.900 3.552 51.48% 0.000 0.013 0.00
5 เมษายน 2564 6.900 3.552 51.48% 0.000 0.013 0.00
6 เมษายน 2564 6.900 3.529 51.15% 0.000 0.013 0.00
7 เมษายน 2564 6.900 3.516 50.96% 0.000 0.013 0.00
8 เมษายน 2564 6.900 3.498 50.70% 0.000 0.018 0.00
9 เมษายน 2564 6.900 3.479 50.42% 0.000 0.019 0.00
10 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.019 0.00
11 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.000 0.00
12 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.000 0.00
13 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.000 0.00
14 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.000 0.00
15 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.000 0.00
16 เมษายน 2564 6.900 3.451 50.01% 0.000 0.000 0.00
17 เมษายน 2564 6.900 3.442 49.88% 0.000 0.009 0.00
18 เมษายน 2564 6.900 3.442 49.88% 0.000 0.009 0.00
19 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.000 0.00
20 เมษายน 2564 6.900 3.460 50.15% 0.000 0.000 0.00
21 เมษายน 2564 6.900 3.447 49.96% 0.000 0.014 0.00
22 เมษายน 2564 6.900 3.432 49.74% 0.000 0.015 0.00
23 เมษายน 2564 6.900 3.418 49.54% 0.000 0.014 0.00
24 เมษายน 2564 6.900 3.404 49.33% 0.000 0.014 0.00
25 เมษายน 2564 6.900 3.391 49.15% 0.000 0.014 0.00
26 เมษายน 2564 6.900 3.391 49.15% 0.000 0.000 0.00
27 เมษายน 2564 6.900 3.507 50.83% 0.000 0.000 0.00
28 เมษายน 2564 6.900 3.599 52.16% 0.000 0.000 0.00
29 เมษายน 2564 6.900 3.629 52.59% 0.000 0.000 0.00