ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 มิถุนายน 2564 5.000 1.551 31.02% 0.000 0.000 0.00
2 มิถุนายน 2564 5.000 1.551 31.02% 0.000 0.000 0.00
3 มิถุนายน 2564 5.000 1.547 30.94% 0.000 0.000 0.00
4 มิถุนายน 2564 5.000 1.543 30.86% 0.000 0.000 0.00
5 มิถุนายน 2564 5.000 1.543 30.86% 0.000 0.000 0.00
6 มิถุนายน 2564 5.000 1.547 30.94% 0.004 0.000 0.00
7 มิถุนายน 2564 5.000 1.547 30.94% 0.000 0.000 0.00
8 มิถุนายน 2564 5.000 1.547 30.94% 0.000 0.000 0.00
9 มิถุนายน 2564 5.000 1.551 31.02% 0.004 0.000 0.00
10 มิถุนายน 2564 5.000 1.551 31.02% 0.000 0.000 0.00
11 มิถุนายน 2564 5.000 1.555 31.10% 0.004 0.000 0.00
12 มิถุนายน 2564 5.000 1.555 31.10% 0.000 0.000 0.00
13 มิถุนายน 2564 5.000 1.559 31.18% 0.004 0.000 0.00
14 มิถุนายน 2564 5.000 1.570 31.40% 0.012 0.000 0.00
15 มิถุนายน 2564 5.000 1.610 32.20% 0.040 0.000 0.00
16 มิถุนายน 2564 5.000 1.618 32.36% 0.008 0.000 0.00
17 มิถุนายน 2564 5.000 1.618 32.36% 0.000 0.000 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.