ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำแม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 มิถุนายน 2564 2.540 0.869 34.21% 0.000 0.005 0.00
2 มิถุนายน 2564 2.540 0.864 34.02% 0.000 0.005 0.00
3 มิถุนายน 2564 2.540 0.859 33.82% 0.000 0.005 0.00
4 มิถุนายน 2564 2.540 0.854 33.62% 0.000 0.005 0.00
5 มิถุนายน 2564 2.540 0.850 33.47% 0.000 0.005 0.00
6 มิถุนายน 2564 2.540 0.845 33.27% 0.000 0.005 0.00
7 มิถุนายน 2564 2.540 0.838 32.99% 0.000 0.007 0.00
8 มิถุนายน 2564 2.540 0.833 32.80% 0.000 0.015 0.00
9 มิถุนายน 2564 2.540 0.828 32.60% 0.000 0.005 0.00
10 มิถุนายน 2564 2.540 0.823 32.40% 0.000 0.005 0.00
11 มิถุนายน 2564 2.540 0.813 32.01% 0.000 0.010 0.00
12 มิถุนายน 2564 2.540 0.803 31.61% 0.000 0.010 0.00
13 มิถุนายน 2564 2.540 0.794 31.26% 0.000 0.009 0.00
14 มิถุนายน 2564 2.540 0.786 30.95% 0.000 0.008 0.00
15 มิถุนายน 2564 2.540 0.759 29.88% 0.000 0.027 0.00
16 มิถุนายน 2564 2.540 0.715 28.15% 0.000 0.044 0.00
17 มิถุนายน 2564 2.540 0.671 26.42% 0.000 0.044 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.