ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 2

ฝ่ายยุทธศาสตร์

ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 2  กรมชลประทาน