โครงการชลประทานพะเยา 0-5441-3694

:: ข่าวกิจกรรม

โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560

21765085 1340101869420698 4144545015152759317 n

Breadcrumbs