โครงการชลประทานพะเยา 0-5441-3694

queen644

:: ข่าวกิจกรรม

โครงการชลประทานพะเยา ร่วมกิจกรรมโครงการ ปั่น ปล่อยปลา ปลูกป่า ถวายองค์ราชา อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการชลประทานพะเยา ร่วมกิจกรรมโครงการ ปั่น ปล่อยปลา ปลูกป่า ถวายองค์ราชา

ณ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

21151604 1317900014974217 3647574032967851259 n

Breadcrumbs