โครงการชลประทานพะเยา 0-5441-3694

queen644

:: ข่าวกิจกรรม

โครงการชลประทานพะเยา ลงพื้นที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกลุ่ม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง อำเภอเชียงม่วน

โครงการชลประทานพะเยา ลงพื้นที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกลุ่ม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

20245547 1282545121843040 3027057438670498699 n

Breadcrumbs