โครงการชลประทานพะเยา 0-5441-3694

queen644

:: ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ลงพื้นที่ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางป้อม

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ลงพื้นที่ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางป้อม

19990497 1276749762422576 9005044023466786734 n

Breadcrumbs