โครงสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

Tinnakorn02 64

นายทินกร เหลือล้น

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

 

boss2 2x200

นายสถิต โพธิ์ดี

รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

 

supachai2 Somchit2 b plans62 1 winuy2 Somchit2

นายศุภชัย  พินิจสุวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

นายสมจิต  อำนาจศาล

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

นายสุนทร  คำศรีเมือง

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นายวินัย แสงสว่าง

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

นายสมจิต  อำนาจศาล

 รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

Teerathep pramoke64 niphon taweechai3

นายธีระเทพ  เทพสุยะ

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง

นายปราโมกข์  ปิงเมือง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

นายนิพนธ์  ฟูศรี

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

นายทวีชัย โค้วตระกูล

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย

nitinun rungsit Surachak2 wirut

นายนิธินันท์  คชทโรภาส

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

นายสุรศักดิ์  สุพรรณคง 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

นายวิรัตน์  เจนจบ

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สชป.2

Phufa B64      

นายนิเวศ  วงษ์บุญมีเดช

ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
964206
วันนี้829
สัปดาห์นี้615
เดือนนี้15409
รวมทั้งหมด964206
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560