ผู้บริหาร
ประวัติผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์

นายชัยประเสริฐ   เนตรอนงค์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
 
โครงการชลประทานน่าน
  ประวัติความเป็นมา
  ผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
  อัตรากำลัง
  พื้นที่รับผิดชอบ
   ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
 
คำสั่ง/หนังสือเวียน
   คำสั่งกรมชลประทาน
   คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ
   หนังสือเวียน สชป.2
  รายงานการประชุม
  ปฏิทินการประชุม
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ TOR
  ประกาศสอบราคา
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะ
  ประกาศขายทอดตลาด
  ผลการเบิกจ่าย
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 26 กุมภาพันธ์ 2555
  

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล  เนื่องในวโรกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

"๕ ธันวามหาราช"

ณ  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
     

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 

    
      
 วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล 
เนื่องในวโรกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวามหาราช"
ณ  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ  ม.๔ บ้านห้วยสันทราย ตำบลปงสนุก  
อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

     

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
     
  กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 

 

โครงการชลประทานน่าน
 กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักชลประทาน ที่ ๒
๑๘๔ หมู่ ๑๑ น่าน-พะเยา อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร.๐๕๔ - ๗๑๖๑๘๕ E-mail: NANORI2@hotmail.com