:: ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลทั่วไปของเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบเจ้าหน้าที่โครงการ
รายละเอียดโครงการ
พื้นที่รับผิดชอบ
สวัสดิการบ้านพักรับรองเขื่อนกิ่วลม
:: คำสั่งกรมฯ / ประกาศกรมฯ
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ
:: กรมชลประทาน บริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชล
ศูนย์ความรู้กลางกรมชล
จัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิก
ระเบียบ/แบบ การขออนุญาต
   งานสารบรรณ
ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิก
ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์
ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์
:: สชป.2  บริการ
หนังสือเวียน สชป.2
คลังความรู้ สชป.2
สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง สชป.2
Google
Web กิ่วลม-กิ่วคอหมา
หน้าหลัก แผนที่เขื่อน ติดต่อเรา site map
แผนที่เส้นทางมาเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง
** คลิกที่เครื่องหมายมุมบนซ้ายของแผนที่ เพื่อแสดงเส้นทาง และ มุมมองการขยาย-ลด แผนที่ **
สัญลักษณ์ B : เขื่อนกิ่วลม
สัญลักษณ์ A : อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
Webmaster โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักชลประทานที่ 2
น.ส.พิราวรรณ เป็นกล
น.ส.พรทิพย์ ใจคำ
kewlomdam@hotmail.com

054-825200
เลขที่ 295/1 หมู่ 9 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-825200-3 โทรสาร : 054-825200
E-mail : kewlomdam@hotmail.com, kewlomrid2@hotmail.com