ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

แผนและผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์

แผนและผลปริมาณการระบายน้ำสะสม

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

วัน พุธ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตารางปริมาณการระบายน้ำสะสมรายสัปดาห์ สำนักงานชลประทานที่ 2

© Copyight 2018 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.