ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำน้ำริม ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 3.999 2.600 65.02% 0.000 0.002 0.00
2 เมษายน 2564 3.999 2.576 64.42% 0.000 0.002 0.00
3 เมษายน 2564 3.999 2.568 64.22% 0.000 0.002 0.00
4 เมษายน 2564 3.999 2.560 64.02% 0.000 0.002 0.00
5 เมษายน 2564 3.999 2.568 64.22% 0.010 0.002 0.00
6 เมษายน 2564 3.999 2.576 64.42% 0.010 0.002 0.00
7 เมษายน 2564 3.999 2.588 64.72% 0.014 0.002 0.00
8 เมษายน 2564 3.999 2.596 64.92% 0.010 0.002 0.00
9 เมษายน 2564 3.999 2.696 67.42% 0.102 0.002 0.00
10 เมษายน 2564 3.999 2.760 69.02% 0.066 0.002 0.00
11 เมษายน 2564 3.999 2.780 69.52% 0.022 0.002 0.00
16 เมษายน 2564 3.999 2.864 71.62% 0.009 0.001 0.00
19 เมษายน 2564 3.999 2.900 72.52% 0.021 0.001 0.00
20 เมษายน 2564 3.999 2.904 72.62% 0.006 0.002 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.