ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 7.366 3.492 47.41% 0.001 0.027 0.00
2 เมษายน 2564 7.366 3.395 46.09% 0.001 0.043 0.00
3 เมษายน 2564 7.366 3.304 44.86% 0.001 0.044 0.00
4 เมษายน 2564 7.366 3.225 43.78% 0.006 0.043 15.00
5 เมษายน 2564 7.366 3.161 42.91% 0.007 0.027 4.80
6 เมษายน 2564 7.366 3.127 42.45% 0.010 0.024 35.00
7 เมษายน 2564 7.366 3.107 42.18% 0.003 0.023 2.00
8 เมษายน 2564 7.366 3.083 41.85% 0.002 0.023 1.00
9 เมษายน 2564 7.366 3.049 41.39% 0.001 0.022 0.00
10 เมษายน 2564 7.366 3.011 40.88% 0.001 0.022 0.00
11 เมษายน 2564 7.366 2.983 40.50% 0.001 0.022 2.00
16 เมษายน 2564 7.366 2.814 38.20% 0.001 0.015 0.00
19 เมษายน 2564 7.366 2.735 37.13% 0.008 0.017 8.10
20 เมษายน 2564 7.366 2.703 36.70% 0.003 0.017 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.