ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ. เชียงราย ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 73.000 25.545 34.99% 0.185 0.506 0.00
2 เมษายน 2564 73.000 25.199 34.52% 0.129 0.475 0.00
3 เมษายน 2564 73.000 24.852 34.04% 0.127 0.473 0.00
4 เมษายน 2564 73.000 24.473 33.53% 0.090 0.471 0.00
5 เมษายน 2564 73.000 24.127 33.05% 0.122 0.468 4.50
6 เมษายน 2564 73.000 23.850 32.67% 0.190 0.467 25.00
7 เมษายน 2564 73.000 23.659 32.41% 0.275 0.465 10.30
8 เมษายน 2564 73.000 23.383 32.03% 0.187 0.464 0.00
9 เมษายน 2564 73.000 23.037 31.56% 0.115 0.461 0.00
10 เมษายน 2564 73.000 22.708 31.11% 0.131 0.459 0.00
11 เมษายน 2564 73.000 22.362 30.63% 0.111 0.457 0.00
16 เมษายน 2564 73.000 21.081 28.88% 1.330 2.330 0.00
19 เมษายน 2564 73.000 21.376 29.28% 0.219 0.116 0.00
20 เมษายน 2564 73.000 21.393 29.31% 0.133 0.116 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.