ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 37.000 11.917 32.21% 0.000 0.059 0.00
2 เมษายน 2564 37.000 11.887 32.13% 0.000 0.030 0.00
3 เมษายน 2564 37.000 11.858 32.05% 0.000 0.029 0.00
4 เมษายน 2564 37.000 11.858 32.05% 0.000 0.000 35.50
5 เมษายน 2564 37.000 11.887 32.13% 0.029 0.000 0.00
6 เมษายน 2564 37.000 11.917 32.21% 0.030 0.000 47.80
7 เมษายน 2564 37.000 12.005 32.45% 0.088 0.000 0.20
8 เมษายน 2564 37.000 12.005 32.45% 0.000 0.000 0.00
9 เมษายน 2564 37.000 12.005 32.45% 0.000 0.000 0.00
10 เมษายน 2564 37.000 12.005 32.45% 0.000 0.000 0.00
11 เมษายน 2564 37.000 12.005 32.45% 0.000 0.000 0.00
16 เมษายน 2564 37.000 12.005 32.45% 0.000 0.000 0.00
20 เมษายน 2564 37.000 12.481 33.73% 0.131 0.000 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.