ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2

271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022

หน้าหลัก เจ้าหน้าที่เข้าระบบ ค้นหาข้อมูลเลือกเป็นช่วงเวลา

อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.
1 เมษายน 2564 50.320 4.516 8.98% 0.000 0.023 0.00
2 เมษายน 2564 50.320 4.516 8.98% 0.000 0.000 0.00
3 เมษายน 2564 50.320 4.493 8.93% 0.000 0.023 0.00
4 เมษายน 2564 50.320 4.493 8.93% 0.000 0.000 0.00
5 เมษายน 2564 50.320 4.470 8.88% 0.000 0.023 0.00
6 เมษายน 2564 50.320 4.516 8.98% 0.046 0.000 28.00
7 เมษายน 2564 50.320 4.516 8.98% 0.000 0.000 0.00
8 เมษายน 2564 50.320 4.562 9.07% 0.046 0.000 25.00
9 เมษายน 2564 50.320 4.562 9.07% 0.000 0.000 0.00
10 เมษายน 2564 50.320 4.562 9.07% 0.000 0.000 0.00
11 เมษายน 2564 50.320 4.539 9.02% 0.000 0.023 0.00
16 เมษายน 2564 50.320 4.562 9.07% 0.000 0.000 0.00
20 เมษายน 2564 50.320 4.355 8.66% 0.000 0.023 0.00

ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น%       81-100%       51-80%       31-50%       0-30%

สั่งพิมพ์รายงาน PDF สั่งพิมพ์รายงาน EXCEL

© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.